Spanikopita Wontons

Spanikopita Wontons

Regular price $40.00


Spanikopita Wontons!

Wonton Palooza welcomes Greece to the menu! The taste of authentic Greek Spanikopita folded into a bite size wonton and deliciously baked to perfection! 

Half Tray - 50 wontons - serves 6-8 people

Full Tray - 100 wontons - serves 10-12 people